นับว่าเป็นความใฝ่ฝันของแรงงานไทยหลายคน ที่อยากทำงานต่างแดนเพื่อให้มีเงินเก็บออม ส่งเงินมาใช้ในประเทศไทย หนึ่งในประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานกันมาก คือ เกาหลีใต้ ที่มีแรงงานจำนวนมากเป็นอันดับสองรองจากแรงงานจีนส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับนายหน้า

เจาะลึกเกษตรกรไทยในต่างแดนกับการปลูกผักที่เกาหลี

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีพื้นที่ประมาณ 9,960,000 เฮกเตอร์ พื้นที่ของประเทศประมาณ 70% เป็นที่ราบสูงและภูเขา พื้นที่ที่สามารถทำการเพาะปลูกเพียง 22% แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกข้าว 1,115,000 เฮกเเตร์ , พื้นที่ปลูกพืชผลต่างๆ 721,000 เฮกเเตร์ ประมาณ 75% มีอาชีพทำนาปลูกข้าวซึ่งรายได้ของเกษตรกรจากการทำนาคิดเป็น 52 % จากรายได้ภาคเกษตรกรรมทั้งหมด ส่วนการเพาะปลูกพืชอื่นๆ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์ แอปเปิ้ล มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ธัญพืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ ในประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศในเขตหนาวซึ่งจะมีฤดูทำการเกษตรอยู่เพียง 4-5 เดือน ผลผลิตส่วนใหญ่ก็จะแปรรูปเก็บรักษาในรูปแบบของการน้ำหมักดองหรือการปลูกในโรงเรือน วิธีการปลูกจะปลูกในโรงเรือนคลุมพลาสติกเพื่อให้ดินอุ่นแล้วนำอุปกรณ์คล้ายลวดหรือสายไปขึงเป็นแนวแล้วเสียบปลั๊กช่วยให้ดินอุ่น จากนั้นก็คลุมด้วยพลาสติกดำอีกชั้น ใส่เมล็ดพันธุ์แล้วห่มด้วยพลาสติกอีกที แต่ถ้าปลูกผักในช่วงอากาศร้อนจะปลูก ผักกาด กะหล่ำปลี แล้วถนอมอาหารเช่นการแช่แข็ง หรือนำไปทำกิมจิ ฯลฯ

สำหรับเกษตรกรไทยที่ไปอย่างถูกกฎหมายเบื้องต้นก็สามารถได้รับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเกาหลีใต้โดยคิดเป็นชั่วโมงละ 7,530 วอน (224 บาท) หากคิดเป็นเดือนจะตกเดือนละ 1,573,770 วอน (46,987 บาท) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะส่งผลให้คนไทยที่ทำงานอยู่ประเทศเกาหลีอย่างถูกกฎหมายได้รับการปรับค่าแรงขึ้นทันทีในปี 2561 อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เกษตรกรคนนั้นไปทำด้วยว่าจะสามารถขึ้นค่าแรงให้ตามกฎหมายหรือไม่

แม้ว่าจะมีคนไทยที่ได้ทำงานอย่างอิสระ ไม่ถูกหลอก ไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย แต่หลายคนที่หลงเชื่อนายหน้าเจอกับนายจ้างที่กดขี่ทำให้กลายเป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย ทำงานอยู่เกินวีซ่า หลายคนจำยอมทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้าง ไม่มีหลักประกัน รายได้ไม่แน่นอน อยู่กับความเครียดและหวาดผวาเพราะความเสี่ยงต่อการถูกตำรวจจับส่งตัวกลับไทยหรือเข้าคุกเกาหลีก่อนกลับไทยเพราะฉะนั้นการเดินทางไปทำงานควรตรวจสอบให้ดีผ่านสำนักงานจัดหางานจะดีที่สุดประเภทหนีเข้าประเทศแล้วไปทำงานในไร่ในสวนเวลาทำงานไปก็รู้สึกอยู่ไม่เป็นสุข ไปไหนมาไหนก็ลำบากเอาเสียเหลือเกิน