แม้ว่าการไปทำงานยังต่างประเทศจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนที่จะสามารถไปทำยังจุดนั้นได้ต้องมีองค์ประกอบในหลายๆ ด้านที่คอยสนับสนุนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน สถานที่ทำงาน โอกาส ความสามารถ และอื่นๆ ตามแต่ความต้องการของนายจ้างจากต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างวุ่นวายนี้จึงทำให้แรงงานไทยหลายคนเลือกที่จะหลบหนีไปทำงานอย่างต่างประเทศดีกว่า โดยคนเหล่านี้จะคิดว่าถึงโดนจับได้อย่างมากก็แค่ถูกส่งตัวกลับประเทศเท่านั้น ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายจึงเกิดขึ้นมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีความฝันอยากจะไปทำงานต่างประเทศ มาดูวิธีแบบถูกต้องว่าทำอย่างไรได้บ้าง

  1. บริษัทจัดหางานเป็นคนส่งตัวไป – เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากที่สุดเพราะว่าบริษัทจัดหางานเหล่านี้จะมีเครือข่ายในการหาแรงงานไทยส่งไปต่างประเทศเยอะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคืออย่าหลงเชื่อบริษัทเหล่านี้ไปเสียหมด ให้ลองหาข้อมูลทั่วไปของบริษัทดูบ้าง หากมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนของบริษัทจัดหางานเหล่านี้ได้เลย โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพ การฝึกฝีมือแรงงาน เอกสารต่างๆ ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น
  2. กรมการจัดหาแรงงานเป็นคนส่งตัวไป – วิธีการนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จัดการในการส่งแรงงานไปทำงานยังต่างประเทศโดยที่แรงงานคนนั้นไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่จะต้องเสียเองอยู่แล้ว อาทิ วีซ่า, พาสปอร์ต, ตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักในการเดินทาง เป็นต้น หากต้องการจะให้กรมการจัดหาแรงงานเป็นผู้ส่งตัวไปก็ให้ไปทำตามขั้นตอนที่ทางกรมได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ที่สำคัญหากรู้ตัวเองว่าต้องการจะไปทำงานต่างประเทศควรเตรียมพาสปอร์ตเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม
  3. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน – กรณีนี้นายจ้างจะเป็นคนขออนุญาตให้กับลูกจ้างเองเพื่อเป็นการส่งตัวไปทำงานยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในเครือ หรือ บริษัทแม่ โดยเอาเพื่อเรียนรู้งาน เทคโนโลยีใหม่ๆ
  4. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปทำงาน – คล้ายๆ กรณีข้อ 3 แต่จะไม่ได้ไปชั่วครั้งชั่วคราว สถานะก็ยังคงเป็นลูกจ้างนายในประเทศไทย
  5. คนงานแจ้งไปทำงานด้วยตัวเอง – อาจจะมาจากการแนะนำของญาติพี่น้องหรือหางานจากต่างประเทศด้วยตนเอง หรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานครบกำหนดสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาระหว่างต่อสัญญาก็กลับมาพักผ่อนในประเทศไทย ต้องไปทำการแจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมจัดหางานก่อนวันเดินทางอย่างน้อยไม่เกิน 10 วัน และเตรียมเอกสารต่างๆ ไปให้พร้อมเพรียง รวมถึงปฏิบัติตามกฎของการยื่นเรื่องต่างๆ ด้วย