ขั้นตอนในการไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นความฝันของใครหลายๆคนที่จะได้ทำงาน หาเงินเลี้ยงครอบครัว และลืมตาอ้าปากได้ หากแต่การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปทำงานนั้น คุณต้องไปอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย เพื่อความเป็นสุขในการทำงาน และป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ขั้นตอนเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบ่งออกเป็น 5 วิธี ได้แก่… บริษัทจัดหางานจัดส่งไป กรมการจัดหางานจัดส่ง เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน บริษัทจัดหางานจัดส่ง ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้… แสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน ต้องจดทะเบียนลูกจ้างอย่างถูกต้อง ห้ามเป็นนายหน้าเถื่อน เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมาย พร้อมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง กรณียกเลิกส่งไปทำงาน ต้องคืนเงินให้ทันที ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ตามประกาศรายชื่อไว้ ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ตามกรมพัฒนาอนุญาต ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทาง ต้องพาคนหางานผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางานจัดส่ง เป็นบริการของภาครัฐที่ส่งประชาชน ไปทำงานต่างประเทศ เสียเพียงค่าใช้จ่ายสำคัญ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่า VISA , ค่าภาษี , สนามบิน , […]